Advies brandwerendheid Wemes Projecten

Brandwerende wanden binnen kantoren en scholen?

Wij leveren brandwerende wanden tot 120 minuten
 

Beperk snelle uitbreiding brand kantoor

De kans op een snelle uitbreiding van brand moet voldoende worden beperkt om een eventuele brand in een gebouw beheersbaar te kunnen houden. Door aangebrachte brandscheidingen is het mogelijk om de uitbreiding van de brand te vertragen waardoor vluchten mogelijk is. Het kantoor wordt daarom onderverdeeld in brandcompartimenten. Een brandcompartiment is een gedeelte van het gebouw of groep bouwwerken bestemd als maximaal uitbreidingsgebied van brand. Deze brandcompartimenten worden afgesloten met de juiste wanden en deuren. 

Betere brandwerendheid door brandcompartimenten

Ieder brandcompartiment moet worden ingedeeld in één of meer subbrandcompartimenten waardoor een beschermde vluchtroute voert zodat brand en rook zich niet ongelimiteerd door het brandcompartiment kunnen verspreiden. Het uitgangspunt is dat alle ruimten waarin brand zou kunnen ontstaan binnen een subbrandcompartiment liggen.

Het doel van brandcompartimentering is de ongehinderde uitbreiding van een brand te beperken tot een gedeelte van het gebouw. Het Bouwbesluit stelt eisen aan de maximale omvang van een brandcompartiment, zodat eventuele brand beheersbaar blijft. In het Bouwbesluit staan alle eisen voor de brandveiligheid binnen kantoren.

Brandwerende wanden kantoren en scholen

Wanneer de brandweer bepaalt dat er een brandcompartimentering nodig is, zijn er minimaal 30 minuten of een 60 minuten brandwerende wanden nodig. Wemes Projecten kan wanden leveren die een brandwerende werking hebben tot 120 minuten, afhankelijk van de gebruikte materialen.

Denk eraan dat ook de deuren en kozijnen voldoende brandwerend zijn.

Goedkeuring brandveiligheid kantoorgebouw

Je bent altijd verplicht om bij nieuwbouw of interne verbouwingen die invloed hebben op de vluchtroutes een indelingstekening ter goedkeuring naar de brandweer te sturen. De brandweer bepaalt namelijk waar en/of er een brandwerende wand in moet en of de vluchtroutes voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit.

Wil je meer informatie over brandwerende wanden, kozijnen of deuren? Neem dan contact met ons op!

Bron: Bouwbesluit 2012