Systeemwand VIP

VIP staat voor Vacuüm Isolatie Panelen oftewel het gaat hier om extra geluidsisolerende systeemwanden. De systeemwand VIP is een systeemwand welke is opgebouwd uit dubbele platen met daartussen isolatie. Dit zorgt voor een geluidsisolatiewaarde van 50dB. Deze dubbelbeplate systeemwand is uitermate geschikt voor vergaderruimtes en overlegruimtes. Voor de afwerking van deze wanden kun je kiezen uit gips, spaanplaat of staal. Kies daarom de systeemwand VIP als u extra geluidisolatie wilt in ruimtes waar privacygevoelige gesprekken worden gevoerd of bijvoorbeeld voor belcellen of vergaderplekken. 

Systeemwand VIP en metal stud wanden

VIP kan niet alleen met systeemwanden, maar ook met metal stud wanden. Deze wanden worden dan tevens opgebouwd uit dubbele beplating met isolatie ertussen. Hierna kan de metal stud afgesmeerd en geschilderd worden.

systeemwand VIP overlegruimte kantoor

Om te zorgen dat er geen of niet teveel geluid van de ene naar de andere ruimte gaat is het belangrijk om te zorgen voor goede geluidsisolatie. De geluidsisolatie voor een vergader- of overlegruimte is de gewenste dB waarde van een tussenwand 42-45 dB. Voor een redelijke mate van privacy is 39 dB voldoende.  Met een systeemwand VIP ishet mogelijk om de juiste geluidsisolatie te bereiken. 

Bij akoestiek gaat het om de nagalm in de ruimte. Als dit te hoog is kan dit erg storend werken. De akoestiek wordt vaak berekend door middel van de nagalmtijd. Voor een open kantoorruimte is de gewenste nagalmtijd tussen de 0,4 – 0,5 seconden. Bij gesloten kantoorruimten is dit tussen 0,4 – 0,6 seconden.

Bij geluidsabsorptie gaat het om het opnemen van het geluid. Materialen die geluid absorberen zijn bijvoorbeeld steenwol, vloerbedekking en gordijnen. Deze materialen laten het geluid gedeeltelijk verdwijnen in de ruimte. Dit heeft een gunstig effect op de nagalm en daarmee op de akoestiek binnen een kantoor. Voor het absorberen van geluid op kantoor zijn akoestische panelen ook een goede oplossing.